5.1.12

Kiri Mare Müürsepalt

*Oleme asunud täpsustama lugemisühingu seminarisarja "Teadustekst lastele"
järgmise kogunemise kava. See oleks 27. jaanuaril kl 14-17 Tartus, Salme 1a
saalis. Seminari teema on "Alguste algus" ehk siis lugemisoskuse
kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga. Mitu inimest tegid
ettepaneku panna esinema Piret Soodla kui noor ja edukas uurija koos Eve
Kikasega.*
* On mõte, et kava oleks selline: *
*1) Soodla ja Kikase ettekanne "Laste lugemisoskus, selle hindamine ja
arengu toetamine koolitee alguses". *
* 2) paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate
vaatenurgast: emakeele didaktik, lingvist, logopeed,
lastekirjandusteoreetik, teiste ainete didaktikud jt *
*3) arutelu avatud ruumi meetodil: samas saalis saab liikuda töörühma
juurde, mille teema huvitab, ja lõpuks koguksime arutelude vilju. *
*On selline mõte, et kui inimesel on asjas kaasa rääkida, aga ta ei saa
sõita sinna kohale, siis teeks ta videolõigu oma seisukohaga, kus üksiti
võib ta näidata mingit materjali vms. *
* Otsime tegevõpetajaid, kes paneelis astuks üles ja räägiks oma värskest
kogemusest ühe või teise uue aabitsaga() esineks ise või videoklipina? *
**

Meie:
Austatud klassiõpetajad, ootame esinemiseks sooviavaldusi* *hiljemalt 13.
jaanuariks aadressil
*klassiopetajateliit@gmail.com*<klassiopetajateliit@gmail.com>

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar