30.1.12

UUS INFO III KLASSIDE TEADMISTEPÄEVA KOHTA!!!

 MUUTUNUD ON TEADMISTEPÄEVA TOIMUMISE KUUPÄEVAD!!!
 
Seoses haridustöötajate streigiga 7.-9. märts 2012 pidime muutma teadmistepäeva
 toimumise kuupäevi. Pikendasin ka registreerumise aega. 

1. Põltsamaa piirkonna koolide III klasside TEADMISTEPÄEV toimub:

 Aeg: 28. märts kl 11 – 14.30
Koht: Põltsamaa ÜG Lille tn 2 (algklasside maja)
Ootame taas Põltsamaa piirkonna III klasside  4-liikmelisi võistkondi teadmistepäevale.
Palume kaasa võtta vahetusjalanõud ja kirjutusvahendid.
Igal koolil palume ette valmistada max 5-minutiline kooli/klassi tutvustus.
Teadmisi jagame ja saame arvutamises-nuputamises, loodusõpetuses ja emakeeles.
Koolide segameeskonnad võistlevad Kuldvillakus (meeskonnad moodustuvad koha peal juhuslikkuse alusel).

*Anname igale meeskonnale võimaluse näidata oma loovat mõtlemist leiutistevoorus. Teema selgub kohapeal.

 Osavõtust teatada hiljemalt 12. märtsiks aadressil:

Jõgeva - Mustvee piirkonna koolide III klasside TEADMISTEPÄEV

Aeg: 29. märts 2011 kl algusega kell 12.00
Koht: Palamuse Gümnaasium

Palamuse gümnaasium ootab Jõgeva-Mustvee piirkonna III klassidest  4-liikmelisi(võib ka vähem olla) meeskondi TEADMISTEPÄEVALE.
Kaasa võtta vahetusjalanõud ja kirjutusvahend igale võistkonna liikmele.
Registreerumine 12. märtsini aadressil  evelyn@palamuse.edu.ee 


Klassiõpetajate ainesektsiooni nimel
Heli Lehiste

 

18.1.12

Tartu Keskkonnahariduse Keskus kutsub koolitusele

"Projekti planeerimine ja kirjutamine - veidi oskajatele"

Kursus toimub 31.01 ja 2.02.2012 Tartu Keskonnahariduse Keskuse saalis  

Kompanii 10, algusega kell 15.00.

Täpsema infoga saate tutvuda meie koduleheküljel:

http://www.teec.ee/ET/koolituskeskus/kursused/projekti-planeerimine-ja-k
irjutamine/

Koolitusele registreerumine toimub avalduste laekumise järjekorras.  
Selleks palume täita avalduse vormi, mille leiate kirjalisast.  
Avalduse võite allkirjastada digitaalselt või lisada oma allkirja  
koolituse toimumise esimesel päeval.

Küsimuste puhul võtke julgesti ühendust!

Lugupidamisega,

Margit Sokk
koolitusjuht
margit.sokk@teec.ee
736 6120
528 1986

13.1.12

Eesti Lugemisühingu teade klassiõpetajatele!

Mare Müürsepa ideest on vormunud järgmine ettevõtmine:)
Klassiõpetaja, logopeed, õpikuautor, kirjastaja, uurija, huviline! Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on 27. jaanuaril 2012 kell 14-17 Tartus, TÜ Õpetajate Seminari Salme 1a saalis. Seminari teema on ALGUSTE ALGUS: lugemisoskuse kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga.
Korraldajateks on Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit, klassiõpetajate koolitajad nii Tallinna kui Tartu Ülikoolist.
Kava:
1) Piret Soodla, Eve Kikas: Laste lugemisoskus, selle hindamine ja arengu
toetamine koolitee alguses 14.00 – 14.40
2) Paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate
vaatenurgast (Kadi Lukanenok, Ene Varik, Irja Rebane, Mare Müürsepp,
tegevõpetajate esindajad) 14.45 – 15.50
Kohvipaus 16.00 – 16.15
3) Arutelu avatud ruumi meetodil 16.15 – 16.55
Kokkuvõte 16.55 – 17.00
Otsime vastuseid küsimustele:
Kuidas tänapäeva lapsed lugema õpivad?
Mida mõistetakse lugemisoskuse all?
Milliseid materjale kasutada enne koolis, milliseid koolis?
Mida annab võrdlus teiste maade lugemisõpetuse kogemusega?
Mis on aabits ja kellele seda on vaja?
Kuidas kompenseerivad õpetajad ühe või teise õpikukomplekti puudujääke?
Kuidas õpetada koos eri tasemel õpilasi?
Kuidas arendavad lugemisoskust I kooliastmes eri ainete õppematerjalid?
Kuidas tegevõpetajad saavad kaasa aidata heade õppematerjalide valmimisele?

Seminar on tasuta, õpetajad saavad koolitustõendi.
Registreerimine meilitsi
mare.muursepp@tlu.ee kuni 25. jaanuari õhtuni.

10.1.12

Piirkonnapäevast ja liikmemaksust

Tere!

Meil on rõõm teatada, et meie poolt kirjutatud projekt EESTI
KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“, mida
rahastab PROGRAMM „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008-
2014“ sai positiivse vastuse  st saime oma ürituste läbiviimiseks raha.

Piirkonnapäevad toimuvad:

21. jaanuar Haljalas - Lääne-Virumaa, Harjumaa, Tallinn, Järvamaa (40
osalejat)
märtsis  Haapsalus- Raplamaa, Hiiumaa, Saaremaa, Pärnu, Pärnumaa, Läänemaa
(35 osalejat)
aprillis Tartus - Viljandimaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa,
Võrumaa, Jõgevamaa (45 osalejat)
mais Narvas - Virumaa, Kohtla-Järve, Narva (30 osalejat)

1. piirkonnapäevale ootame liikmeid Lääne-Virumaalt, Harjumaalt,
Tallinnast, Järvamaalt. Täpsem päevakava kirja manuses.
Liidu liikmetele on üritus tasuta. Osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 €.

*P.S*  LIIKMEMAKSUST
Lähtuvalt EKÕL-i põhikirjast on majandusaasta 1. jaanuarist- 31.
detsembrini st teie liikmestaatuse jätkumiseks tuleb 2012. a liikmemaks
10€ tasuda 1. märtsiks ( EKÕL-i maakondade esinduskogu otsus 19. novembril
Pärnus).

EKÕL-i juhatus

6.1.12

Loomisel on EKÕL-i logo

Logoideekonkurss on lõppenud. Täname kõiki osalejaid Klassiõpetajate Liidu poolt korraldatud logoideekonkursil! Eriline tänu Kadrina kooli õpetajale Piret Rusalepale õpilaste aktiivse osavõtu eest!  Konkursile saadeti nii õpilaste kui ka õpetajate poolt kokku 31 ideekavandit. Maakondade esinduskogu liikmete lemmikuteks osutusid  Kaisa Kallin (juhendaja Heli Kompus) ja Kaupo Kütt. Ühise arutelu tagajärjel otsustati logol kasutada sümbolina raamatut kui tarkuseallikat. Koostöös kunstiüliõpilase Ingmar Trummariga valmib lähiajal EKÕL-i logo. Loodame peagi osavõtjatele postitada vastvalminud logoga tänukirjad. Ideekonkursile saabunud töödega saate tutvuda klassõpetajate Liidu ajaveebis
http://klassiopetaja.blogspot.com.

Lugupidamisega
EKÕL-i juhatus

Aitame kolleegi!

Saatja: reet neimann <reetneimann@gmail.com>
Kuupäev: 4. jaanuar 2012 21:30
Teema: Ankeet 1.klassi õpetajale

Tere! Head uut aastat!
Leidsin Teie kontakti klassiõp. kodulehelt. Olen samuti klassiõpetaja, aga
Jõgevamaalt.  Kevadel seisab mul ees ülikooli lõpetamine ja hetkel käsil
lõputöö kirjutamine. Teemaks on erineval ajal koolikohustust täitma hakanud
õpilaste toimetulek 1. klassis. Kas keegi 1. klassi õpetaja on nõus täitma
ankeeti, mis aitaks mul uurimust läbi viia. Ootan abi neilt, kelle klassis
on sel aastal õpilasi, kes on tulnud kooli varem ja ka neid, kes on saanud
koolipikendust? Ankeedi täitmine ei ole raske, sest väidetele peate vastama
5-palli süsteemis (tõmba sobivale ring ümber). Küsimustik on anaonüümne.
Olles ise tegevõpetaja, tean, et igasuguste ankeetide täitmine on tüütu,
aga olen tänulik, kui mind aitate.
Loodan, et levitate seda kirja oma listis ja keegi nõustub ankeeti täitma.

Lugupidamisega Reet Neimann

5.1.12

Kiri Mare Müürsepalt

*Oleme asunud täpsustama lugemisühingu seminarisarja "Teadustekst lastele"
järgmise kogunemise kava. See oleks 27. jaanuaril kl 14-17 Tartus, Salme 1a
saalis. Seminari teema on "Alguste algus" ehk siis lugemisoskuse
kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga. Mitu inimest tegid
ettepaneku panna esinema Piret Soodla kui noor ja edukas uurija koos Eve
Kikasega.*
* On mõte, et kava oleks selline: *
*1) Soodla ja Kikase ettekanne "Laste lugemisoskus, selle hindamine ja
arengu toetamine koolitee alguses". *
* 2) paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate
vaatenurgast: emakeele didaktik, lingvist, logopeed,
lastekirjandusteoreetik, teiste ainete didaktikud jt *
*3) arutelu avatud ruumi meetodil: samas saalis saab liikuda töörühma
juurde, mille teema huvitab, ja lõpuks koguksime arutelude vilju. *
*On selline mõte, et kui inimesel on asjas kaasa rääkida, aga ta ei saa
sõita sinna kohale, siis teeks ta videolõigu oma seisukohaga, kus üksiti
võib ta näidata mingit materjali vms. *
* Otsime tegevõpetajaid, kes paneelis astuks üles ja räägiks oma värskest
kogemusest ühe või teise uue aabitsaga() esineks ise või videoklipina? *
**

Meie:
Austatud klassiõpetajad, ootame esinemiseks sooviavaldusi* *hiljemalt 13.
jaanuariks aadressil
*klassiopetajateliit@gmail.com*<klassiopetajateliit@gmail.com>