21.3.12

Lp. Jõgevamaa klassiõpetajad!


Ootame kõiki klassiõpetajaid ja järgnevatest teemadest huvitatud õpetajaid
18. aprillil 2012 kell 14.00
Põltsmaa Ühisgümnaasiumisse -Lille tn koolimajja

"Õpetlikule ja mõnusale pärastlõunale"
 Teemadel:
1. "Keeleõpetuse tunnid põnevamaks - interaktiivne õppematerjal keeleõpetuse teemade käsitlemisel 1. kooliastmes"- klassiõpetajad Pille Martsik (Põltsamaa Ühisgümnaasium) ja Diana Nõlvak (Lähte Ühisgümnaasium)

2. "Inglise keele õpetamine õppekomplektiga SPARKS (Richmond Publishing)"
Tutvustamisele tuleb lapsesõbralik kuue astmeline kursus (tasemel A1-A2), mis põhineb lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikal vanusele 6-11 a. -õpetaja Marika Viks (Põltsamaa Ühisgümnaasium).

3. "Mõtleme lähenevale emadepäevale"- meisterdmist ja mõtteid 1. kooliastme tööõpetuse tundideks."- klassiõpetaja Heli Lehiste (Põltsmaa Ühisgümnaasium.

Tore oleks Teiega kohtuda enne tasemetööde tegemisele asumist.

Ootan Teie tagasisidet, küsimusi, ettepanekuid, osalemisest teatamist!
Aadressil: heli.lehiste@mail.ee või tel 53871896

Lugupidamisega
Heli Lehiste
Jõgevamaa
klassiõpetajate ainesektsioonist


12.3.12

Kirjavõistlus KIRI "KEVADELE"

Sada aastat tagasi andis Oskar Luts välja oma ,,Kevade". Sellest on
saanud kultusteos, mida teavad paljud põlvkonnad. Oskar Luts oli
kõigest 20-aastane, kui ta oma koolilugusid hakkas kirja panema.
Sellegipoolest pole teos mõeldud lastele. Et tänapäeva lapsed lugude
sisust paremini aru saaksid, on aastal 2007 ilmunud väljaanne ,,Kui
Arno isaga koolimajja jõudis", kus Lutsu algne tekst on mõneti
lühendatud ja selgitustega varustatud.
Ükskõik, kui vana sa oled ja millist väljaannet lugesid - ootame sind
osalema kirjavõistlusel ,,Kiri ,,Kevadele"". Millised mõtted sul pähe
tulid, kui lugesid raamatut? Mida tahaksid öelda autorile enesele või
mõnele tegelasele? Kuidas võrdleksid oma koolielu sellega, mis sada
aastat tagasi kujutatud?
Kirjuta oma kiri paberile ja pane paber ümbrikku, nagu seda vanal heal
ajal tehti.
Ümbrikule märgusõna KIRI KEVADELE ja aadress:

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
Köstri allee 3
Palamuse
49226 JÕGEVA MAAKOND

Niiviisi jõuab sinu kiri täpselt sellesse majja, kust ,,Kevade" lood
alguse said - kus Oskar Luts ise koolis käis. Kiri tuleks posti panna
aprilli lõpuks, hiljemalt 30. aprillil 2012.
Sisukamate kirjade autorid saavad üllatuse osaliseks ja kirjadest
tehakse muuseumis näitus, nii et kõik O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
külalised saavad lugeda ka sinu kirja!
Täiendav teave