9.2.12

Koolitusteade

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus kutsub teid osalema
täienduskoolituskursusel 
Lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides

*Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi lugemisoskuse arengust, selle
eeldustest ja lugemisraskuste riskiteguritest, teadmisi ja oskusi, kuidas
lugemismotivatsiooni ja -oskust hinnata ning lapse arengut toetada. 
Koolituse teemad
1.päev
    lugemistoimingu struktuur
    lugemisoskuse individuaalsed ja kontekstuaalsed ennustajad
    lugemisraskuste tüübid, riskitegurid
    lugemisoskuse hindamine
    lugemistehnika parandamisi harjutusi ja töövõtteid
    teksti mõistmise eeldused
    teksti mõistmisstrateegiate rakendamine
    
2.päev
    lugemismotivatsiooni hindamine
    motivatsiooni tõstmise meetodid
    tekstide jõukohastamine
    töövõtted erinevate tekstiliikide käsitlemiseks (kirjeldus, luuletus,
muinasjutt jm)
*Kursuse maht: 26 tundi
*Õppejõud-koolitajad: Piret Soodla, Krista Sunts
*Toimumise kuupäevad:  21.veebruar ja 30.märts 2012
*Toimumiskoht:  Salme 1a, Tartu 
*Maksumus: * 80EUR*

Täpsem info ja kursusele registreerumine aadressil
http://www.ht.ut.ee/1085751   või tel. 737 6446
Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tel. 737 6446, 737 6448
www.ht.ut.ee/taienduskoolitus