30.5.12

Lp Jõgevamaa klassiõpetaja!
Lisaks Klassiõpetajate Liidu üleskutsetele  postitan veel mõned teated.Tere koolide ja lasteaedade õpetajad!

Kutsun teid osalema õpetajatele suunatud õppepäeval, et laiendada teie loodusalaseid teadmisi ja huvi.

Metsa ja raba taimekooslusi tutvustav õppepäev toimub reedel, 8. juunil Endla looduskaitsealal. Koguneme kell 9.30 Endla looduskeskuse juures Toomal. Kohalesõit ja tagasi kooli juurde minek on organiseeritud (sõidugraafik selgub täpsemalt osalejate järgi). Juhendajaks on Evelin Saarva Luua Metsanduskoolist. Käime looduses u 7 km ja tutvume
mitmesuguste metsatüüpidega, -taimedega, rabaga ja rabataimedega ning
vaatame ringi ka Männikjärve ääres. Lõuna on planeeritud looduskeskuses, rajale võtame kaasa suupisteid ja juua. Soovitan veekindlate jalatsite kasuks valida, see annab liikumisel eeliseid. Võimalusel võta kaasa fotoaparaat, et õpitud taimi jäädvustada. Tagasi koolide juurde jõuame planeeritult 15.30.

Osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Registreerimiseks saada enne 4. juunit oma nimi, kool ja kontaktid meilitsi elo.raspel@keskkonnaamet.ee.

Õppepäevad toimuvad Keskkonnaameti projekti "Endla looduskeskuse koostöövõrgustiku arendamine" raames, rahastajaks on KIK. Juunis on planeeritud veel lindude ja Endla lka allikate õppepäev, selle toimumise kuupäeva täpsustame 8. juunil.


Tervitustega Elo Raspel

Keskkonnaamet
keskkonnahariduse spetsialist
elo.raspel@keskkonnaamet.ee
tel 53419205

 ---------------------------------------------------------------------------------


KUNSTIDE ÕPETAMINE KOOLIS ( 8 t)

12.JUUNIL KELL 11.00prof Pierre Baque (Sorbonne Ülikooli )

12. juunil esineb Tallinnas TLÜ täiendõppekeskuse kutsel kunstnik ja kunstiteadlane Pierre Baqué teemal „Kunstide õpetamine koolis“. Pierre Baqué on Sorbonne Ülikooli emeriitprofessor, kes on tegelenud terve elu kunsti loomise, kunstihariduse analüüsimise ning propageerimisega.

Baqué arvates on erinevate kunstide õpetamine koolis olulise tähtsusega ühiskonna arengus, kuna kunsti osatähtsus rahvuse kultuuris on ülisuur. Kooli roll on kasvatada asjatundlikku publikut, et kunstnikud ja kunst saaks areneda, samuti peab kool tagama keskkonna, kus areneks loov ja vaba isiksus. Et õpilaste arengu võtmeisik on haritud ja teadlik õpetaja, siis sellele sihtgrupile ongi antud kursus mõeldud.

Emeriitprofessor vaatleb kunsti laiemalt ning räägib oma ettekandes kuuest kunstivaldkonnast: ruumikunstid, keelekunstid, igapäevakunstid, helikunstid, etenduskunstid ja kujutavad kunstid. Tema õpetamismeetodiks on vastandite võrdlemine:  näiteks analüüsida kõrvuti vana maali ja moodsat arhitektuuri, eelajaloolist vaasi ja kaasaegset disainikunsti saavutust jne. Ka antud kursusel toob Baqué reaalseid näiteid kunstiajaloost ning õpetab seeläbi pedagooge nägema kunsti seost ühiskonna arenguga laiemalt ning analüüsima enese rolli kunstniku ja pedagoogina.

Kursust toetab Prantsuse instituut Eestis. Kõik huvilised on oodatud, lisainfo kyllira@tlu.ee
Kursus maksumus  20 EURi
Kursus toimub hotellis Euroopa;  Paadi tn 5
INFO JA REGISTREERIMINE 6199 520; 6199523, 5020044
kyllira@tlu.eetk@tlu.ee

Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse poolt korraldatav Suveakadeemia on kinnitus sellest, et õppida on mõnus ka suvel.
Tänavu kutsume sind 21. - 23. augustil Raplamaale!
Suveakadeemia toimub Kehtna mõisas, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ruumes.

Tere!
Edastan Klassiõpetajate Liidu teated.


 

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.


Külalisesinejad:
„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia


Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ .
 
Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
Rakvere Gümnaasiumist


 
Tere****
 
BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue  õpetajakoolituse, seekord
klassiõpetajatele.****
 
18. ja 19. juunil toimub  Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused
klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“.
Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algus kell 14.00.****
 
Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada,
kuidas aineid  infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks
täidetud uue õppekava eesmärgid.****
 
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu
keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse
võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi
aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus ja kunstiõpetus. ****
 
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist,
videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on
käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks
märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike
praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada
õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib
wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.****
 
Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe
kokkupuude nii klassiõpetaja töö  kui ka haridustehnoloogiaga.****
 
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200****
 
Lugupidamisega
Elo Allemann
 

3.5.12


Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool Tallinn Summer School kutsub
Sind osalema kursusel "Creating Fine Arts Learning Experiences for
Children". Kursuse teemaks on loomingulise lähenemise kasutamine viie-
kuni üheksa-aastaste laste õpetamisel. Kursus koosneb nii
teoreetilisest kui praktilisest osast, osalejatele jagatakse
materjale, mida saab kasutada oma edaspidises töös. Kursus on
ingliskeelne ja toimub 23. juulist 3.augustini Tallinna Ülikoolis,
läbiviijaks on 20-aastase õpetamiskogemusega Karen Baker Kanadast.
 
Tudengitele ja õpetajatele kehtib soodushind 100 eurot.
 
Lisainfo ja registreerimine:
http://summerschool.tlu.ee/creating-fine-arts-learning-experiences-for-children/


Tere!
 
Palun edastada huvilistele koolitusinfo.
 
*Tallinna Vanalinna Hariduskollegium koostöös MTÜ Miikaeli Ühendusega
korraldab klassiõpetajatele arvutikoolituse „Õppematerjalid õpilase
erivajadusi arvestades“*
*
Koolitajad VHK algklassiõpetaja, haridustehnoloog Tuuli Koitjärv ja  Jäneda
Kooli algklassiõpetaja Tiia Salm
Koolitus toimub 22. mail (15.00-19.00) ning 12. juunil (10.00-15.00). 2012
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis (Vene 22)*
 
·  *õppematerjalide varaaidad*
 
·  *töölehtede generaatorid*
 
·  *õppematerjalide koostamine differentseeritud ja integreeritud õppetööks*
 
*
Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, 2 õppepäeva** *(*8 tundi iseseisvat
tööd).
Koolituse läbinud saavad MTÜ Miikaeli Ühenduse tõendi.
 
Maksumus 105.-  sisaldab õppematerjale ja kohvipausi.
Ühest koolist mitme õpetaja osalemisel tasu 100- ühe osaleja kohta
 
Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 10.maiks selle registreerumislingi
kaudu*
 
*http://bit.ly/HOtpaq *

 
 
 
 
 PROGRAMMI "ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014"
RAAMES EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD "PARIMA PRAKTIKA
JAGAMINE"
 
4. PIIRKONNAPÄEV "Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine"
 
Oodatud on õpetajad Virumaalt, Kohtla-Järvelt ja Narvast.
 
*19. mail 2012 **Narva Vanalinna Riigikoolis ( Kraavi 2)*
Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 15.maiks selle *ankeedi
*<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRXV3E2U2tDX3pDTm5uUFNTaDYzcnc6MA#gid=0>
kaudu.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu on 20 eurot.
 
Päevakava on kooskõlastamisel võõrustaja-kooli direktoriga.
Esinejad
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetajad:
Svetlana Rõženko - "Pranglimise kasutamine algklasside tunnis õppeedu
tõstmiseks"  - peastrarvutamise tähtsus algkursuse matemaatikas ning
võimalused õppekeskkonnas Miksike. Õpikeskkonda kasutatakse keelekümbluses.
Sellesse kaasatakse lapsevanemaid. Kujundav hindamine pranglimises.
Külli Krall "Varajane keelekümblus"  - Varajane keelekümblus. Ohud
keelekümblusklassis. Toetudes oma kogemustele tutvustan keelekümbluse
olemust ja vajalikkusest, samuti ka tööst keelekümblusklassis.
Tatjana Belorusskaja "Rühmatöö õppeprotsessis" -  rühmatöö osa
õppeprotsessis ning selle organiseerimine algklasside vene keele tundides
Narva Vanalinna Riigikooli õpetajad Kristiina Govord, Anne Meldre,
Jekaterina Korolko  - "Õppetunni ülesehitus ja rutiintegevus".
Keelekümblusklassi laps hakkab koolis õppima kõiki aineid teises keeles.
Õpetajad tutvustavad rutiintegevusi, mis on väga olulised keelekümbluses.
Need on korduvad tunnitegevused, mis toetavad ja motiveerivad last
rakendama (kordama) omandatud sõnavara, teadmisi, oskusi; õppima ja
katsetama uut turvalises keskkonnas.
Hommikuring toetab õppimist keelekümblusklassides. Tutvustatava materjali
abil saab näitlikult käsitleda teemat kalender, jälgida ilma, arutada
tähtpäevi, klassi ja kooli sündmusi.
 
Tervitades
EKÕL-i juhatus