30.5.12

Tere!
Edastan Klassiõpetajate Liidu teated.


 

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.


Külalisesinejad:
„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia


Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ .
 
Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
Rakvere Gümnaasiumist


 
Tere****
 
BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue  õpetajakoolituse, seekord
klassiõpetajatele.****
 
18. ja 19. juunil toimub  Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused
klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“.
Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algus kell 14.00.****
 
Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada,
kuidas aineid  infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks
täidetud uue õppekava eesmärgid.****
 
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu
keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse
võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi
aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus ja kunstiõpetus. ****
 
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist,
videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on
käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks
märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike
praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada
õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib
wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.****
 
Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe
kokkupuude nii klassiõpetaja töö  kui ka haridustehnoloogiaga.****
 
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200****
 
Lugupidamisega
Elo Allemann
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar