3.5.12


 
 
 
 
 PROGRAMMI "ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014"
RAAMES EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD "PARIMA PRAKTIKA
JAGAMINE"
 
4. PIIRKONNAPÄEV "Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine"
 
Oodatud on õpetajad Virumaalt, Kohtla-Järvelt ja Narvast.
 
*19. mail 2012 **Narva Vanalinna Riigikoolis ( Kraavi 2)*
Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 15.maiks selle *ankeedi
*<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRXV3E2U2tDX3pDTm5uUFNTaDYzcnc6MA#gid=0>
kaudu.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu on 20 eurot.
 
Päevakava on kooskõlastamisel võõrustaja-kooli direktoriga.
Esinejad
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetajad:
Svetlana Rõženko - "Pranglimise kasutamine algklasside tunnis õppeedu
tõstmiseks"  - peastrarvutamise tähtsus algkursuse matemaatikas ning
võimalused õppekeskkonnas Miksike. Õpikeskkonda kasutatakse keelekümbluses.
Sellesse kaasatakse lapsevanemaid. Kujundav hindamine pranglimises.
Külli Krall "Varajane keelekümblus"  - Varajane keelekümblus. Ohud
keelekümblusklassis. Toetudes oma kogemustele tutvustan keelekümbluse
olemust ja vajalikkusest, samuti ka tööst keelekümblusklassis.
Tatjana Belorusskaja "Rühmatöö õppeprotsessis" -  rühmatöö osa
õppeprotsessis ning selle organiseerimine algklasside vene keele tundides
Narva Vanalinna Riigikooli õpetajad Kristiina Govord, Anne Meldre,
Jekaterina Korolko  - "Õppetunni ülesehitus ja rutiintegevus".
Keelekümblusklassi laps hakkab koolis õppima kõiki aineid teises keeles.
Õpetajad tutvustavad rutiintegevusi, mis on väga olulised keelekümbluses.
Need on korduvad tunnitegevused, mis toetavad ja motiveerivad last
rakendama (kordama) omandatud sõnavara, teadmisi, oskusi; õppima ja
katsetama uut turvalises keskkonnas.
Hommikuring toetab õppimist keelekümblusklassides. Tutvustatava materjali
abil saab näitlikult käsitleda teemat kalender, jälgida ilma, arutada
tähtpäevi, klassi ja kooli sündmusi.
 
Tervitades
EKÕL-i juhatus
 
 
 
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar