16.11.12
Koolitus algklassiõpetajatele „Tulemusliku rühmatöö korraldamine algklassides
selgrootute teema näitel“
 
6.detsembril JÕGEVAL, Madise Maja saalis, Staadioni 24.
 
 Lugupeetud algklasside õpetaja,
 
 
Õpioskuste arendamine ja rühmatöö tulemuslik läbiviimine on kehtiva õppekava
eesmärkide saavutamiseks väga oluline, sest aitab õpilastel ümbritsevas infokülluses
toime tulla ja omandada suhtlemis- ja argumenteerimisoskused. Õppekava rõhutab
vajadust toetada õpihuvi ja õpioskusi ning luua igale õpilasele tingimused edukaks
õppetööks.
 
Korraldame 6.detsembril Jõgeval koolituspäeva „Tulemusliku rühmatöö korraldamine
algklassides selgrootute teema näitel“, kus anname ideid erinevate rühmatöö vormide
kasutamiseks ja nõustame, kuidas vältida rühmatööga kaasnevaid ohte õppe
tulemuslikkusele. Käsitleme selgrootute liike, nende eluviise ning seoseid muu
looduse ja inimesega.
 
 Koolitus algab kell 11.00 ja lõpp kell 16.00. Koolituse pikkus 6 ak tundi.
 
 Koolituse hind on 55 €. Kui ühest koolist osaleb rohkem kui üks õpetaja, on hind
kõikidele sellest koolist osalejatele 10% võrra odavam. Täpse info koolituse kohta
saadame osavõtjatele nädal enne koolituse toimumist.
 
 Koolitusest osavõtjad saavad oma klasside jaoks klassikomplekti raamatuid sarjast
„Luubi all“ („Kiil“, „Herilane“, „Vihmauss“, „Jõevähk“, „Toakärbes“, „Puuk“). Sarja
väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, raamatud saab tasuta. Raamatute
teksti autorid on Sirje Aher ja Georg Aher, rohkete värviliste illustratsioonide
autoriks on Epp Margna ja Kristina Reineller. Raamatud sisaldavad
nuputamisülesandeid ja juhiseid muudeks aktiivtegevusteks.
 
Registreerumine 20.novembrini aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära
osaleja nimi, kool, meiliaadress ja andmed arve tasuja kohta, s.h. meiliaadress,
kuhu arve saata. 
 
Lugupidamisega
Eve Külmallik
MTÜ HARED
projektijuht
5289035
www.hared.ee
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar