16.11.12„Targalt internetis“  koolitused põhikoolilastele, õpetajatele ja lapsevanematele

Tiigrihüppe Sihtasutus alustab taas  peamiselt õpilastele suunatud „Targalt internetis koolitundidega“.  Mõistlikku interneti- ja arvutikasutust  tutvustavad töötoad on jagatud lastele eakohasust arvestades  teemade kaupa   pakettideks.
Paketid, mida programmis pakutakse:

o   „Tere Internet“ -  eelkoolile ja 1. klassile mõeldud mänguline pakett, mille tulemusel laps mõistab, et  ta ei ole internetis üksi. Laps teab temale mõistlikku arvuti – ja konsoolimängu kasutamise  aega. Räägime ka turvalisusest ja hea käitumise reeglitest, nii tava- kui internetimaailmas.
o   „ Minu salapäevik“ -  2.- 3. Klassile mõeldud töötuba paroolide ja kasutajakontode loomisest ja hoidmisest.  Tunni lõpuks mõistavad õpilased konto ja parooli olemust ning vajalikkust.  Lapsed oskavad moodustada keerulist, kuid hästi meelesseisvat salasõna.
o   „MINA internetis“  ja „Filmi, pildista, lae alla“ -  paketid 3.- 4. Klassile, kus keskendutakse lapse MINA-pildile ning keskkondadel, mida laps igapäevaselt kasutab. Räägime ka kuidas ja mida on mõistlik enda kohta internetis avaldada;
„Filmi, pildista, lae alla!“ on pakett, mille eesmärk on  teavitada õpilasi kaaslaste jäädvustamisega seotud reeglitest ja headest tavadest. Õpilased mõistavad, et mitte kõik, mis internetis „vabalt saadaval“ on, ei pruugi alati olla seaduslik või omastamiseks lubatud.
Eelkoolile ning algklassidele mõeldud pakettide pikkus on 45 minutit.
o   „Suhtlemine võrgustikes“ ja  „Kontod ja keskkonnad“  -  paketid 5.-6. Klassile, mille vahel kool võib valida või tellida mõlemad paketid.
Paketis „Suhtlemine võrgustikes“ keskendutakse väga isiklikule delikaatsele teemale – privaatsusele. Mis on privaatne, mis on isiklik? Mida võib ja mida ei peaks maailmaga jagama; Räägime ka internetisõpradest ja aina enam levivast küberkiusamisest.
„Kontod ja keskkonnad“ on pakett, mille läbides oskab noor eristada ideeliselt hariduslikke keskkondi suhtlusvõrgustikest. Noor teab ja mõistab, et internetti postitatud  teave jääb sinna igaveseks ja sellega kaasneb vastutus.
o   „ Lahe veeb!“  ja  „Pornograafia ja seks internetis“ – paketid 7.-9. Klassile, mille vahel võib kool valida või tellida mõlemad paketid.
„Lahe veeb“ on pakett, mille sihtgrupiks on eelkõige poisid, kes internetis aega peamiselt muusika, filmide ja mängudega sisustavad.  Koolitaja tutvustab erinevaid võimalusi, kuidas internetis leiduvat põnevat kraami legaalselt alla laadida. Veel pööratakse tähelepanu arvutikaitsele, räägitakse küberründest ja pahavarast.
o   „Pornograafia ja seks internetis“ paketi läbinud õpilane teab, et  teise inimese jäädvustamine ja piltide/videote loata levitamine on keelatud. Noor mõistab, et pornosaitidel kujutatu on vulgaarne ega vasta tegelikkusele. Mööda  ei minda ka küberkiusamisest. Õpilased mõistavad, et alates 14-aastaselt on neid võimalik oma tegude eest võtta kriminaalvastutusele.

Põhikooliõpilastele mõeldud töötoa maht on 45 või 2x 45 minutit, olenevalt valitud paketist.

Töötube viivad läbi „Targalt internetis“ projekti koolitajad. Programmid on nii eesti kui vene keeles. Targalt internetis koolitused on kooli jaoks tasuta!

Lisaks õpilastele mõeldud interaktiivsetele töötubadele saavad koolid tellida ka õpetajate töötuba ning loengut lapsevanematele.
Õpetajate programmis tutvustatakse õppematerjale, mida oma õpilastega kasutada; jagatakse näpunäiteid, kuidas erinevaid teemasid käsitleda; kuidas ära tunda küberkiusamist ning kuidas õpilastele toeks olla. Töötoas avatakse internetiturvalisuse teemaga soetud erinevaid tahke ning julgustatakse õpetajaid ka ise lastega neil teemadel rääkima.
Lapsevanemaloengu maht on 1,5 tundi, mille jooksul tutvustatakse peamisi internetiohte ja Eesti ja Euroopa kogemusi, kuidas oma lapsele kõige paremal viisil abiks - toeks –eeskujuks olla.

Koolitustellimuse esitamine:

Kõikidel koolidel, kes soovivad käesoleval õppeaastal oma koolis Targalt internetis koolitunde  läbi viia, palume saata sooviavaldus meiliga projekti koolitusjuhile Külli Riistopile Kylli.Riistop@tiigrihype.ee
Kõikide soovijatega võetakse ühendust, et kokku leppida järgnevad sammud koolituse toimumiseks.

Koolitused maakondlikul põhimõttel:

Koolitused toimuvad  maakondades perioodiliselt
November 2012 – jaanuar 2013               Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa , Võrumaa
Veebruar 2013 – märts 2013                      Jõgevamaa, Järvamaa, Tartumaa , Valgamaa
Aprill 2013 – Juuni algus 2013                    Pärnumaa, Läänemaa, saared , Viljandimaa

Harjumaal ja Raplamaal ning suuremates linnades toimuvad koolitused aastaringselt.

Ühel päeval saame koolis läbi viia kuni 9 paralleelselt toimuvat tundi;
Grupi suurus on kuni 35 õpilast, õpetaja aktiivne osalemine koolitusel on kohustuslik!
Kool garanteerib vajalike vahendite olemasolu koolitusel:
 - internet

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar